Tukiviittomia aihealueittain

Tukiviittomia puheen ja ohjaamisen tueksi

Lapsen kielen kehittyminen alkaa vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa, jo pieni vauva seuraa ilmeitä, eleitä ja äänen sävyjä ; hän kuuntelee ja tutkailee.  Tukiviittomien käyttäminen puheen tukena edesauttaa lapsen ymmärtämistä, kielen kehittymistä ja oppimista. Tukiviittomat mahdollistavat ikään kuin kaksikanavaisesti sanan oppimista ; käytössä ovat sekä kuulo- että näköaisti. Kaikki lapset hyötyvät tukiviittomien käytöstä.

TiaNina on toiminut tukiviittomakouluttajana liki 10 vuotta erilaisissa toimintaympäristöissä (oppilaitokset ja opiskelijat, ammatissa toimijat, perheet, lasten ryhmät,).

Tukiviittomakoulutuksia on tilattavissa eri aihealueittain, esimerkiksi:

  • Tukiviittomia lapsen arkeen - sanastona päivittäiseen toimintaan liittyviä tukiviittomia. Koulutus 2 h.
  • Tukiviittomia taideohjaamiseen - sanastona värit, tunteet, välineet. Koulutus 2 h.

Koulutukset ovat suunnattu aikuisille ja ne ovat toiminnallisia sisältäen yhteisesti tehtäviä harjoituksia. Koulutuksesta saa mukaan pilvipalvelun linkin, josta opitut viittomat voi tulostaa itselle printeiksi.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä!

Comments are closed.